English Japanese

logo text

Customer Services
+95-9441 777 770, +95-9441 777 775
Office Hours (9:00) to (5:00)
Off Day - Only Gazette Holidays

Products | ကားအမျိုးအစားများ

ဘရိတ်စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်း၊ ဘရိတ်ဆီလဲလှယ်ခြင်း

ဘရိတ်စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်း၊ ဘရိတ်ဆီလဲလှယ်ခြင်း

ဘရိတ်ပေါက်မှဘရိတ်စစ်ဆေးတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါ ။
ကားဘရိတ်သည် မိမိကားပေါ်တွင်စီးနှင်းသူအားလုံးအတွက်သာမဟုတ်ဘဲ
မိမိပတ်ဝန်ကျင်မှာရှိသောအသိမိတ်ဆွေများကိုလည်း အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်ပါသည်။

မိမိကားကို အဝေးဖြစ်ဖြစ် အနီးဖြစ်ဖြစ်
မောင်းမယ်ဆိုပါက စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါသည်။

 

မစစ်ဆေးတာကြာလှပြီဆိုသောဧသည်တော်များ


စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါသည်။

HTS Japan Car Service တွင်ဘရိတ်ကိုအဆင်မြင့်
USA Made လေပရက်ရှာစက်ဖြင့်စစ်ဆေးပြီး
ဘရိတ်ဆီလဲပေးသော service ဖြစ်ပါသည် ။

 

Newsletter